Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Mystiska presenter..

Karin E Jansson

Alldeles nyss ringde det på dörren. Ute i trapphuset satt den här pysen och morrade åt oss, med en lapp som förklarade att hen gärna ville flytta in. Givetvis! Avsändare: Okänd. Jag har fått en hel del spännande saker sen jag började blogga, många av dom anonymt. Vi kollar in några!


En liten liten mus av glas.


En gammal insekt.


En bok om hur armadillerna kom till.


Hår!

Och denna mystiska!


En tand som ramlade ur en 1700-talsbyrå! Vem tror ni den tillhört?

Tack för alla fina presenter!