Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 46. Karin & Sara

Karin E Jansson

Sara är hemkommen från Skottland, och vittnar om en vistelse baserad på hörsägen och framtidens pubtallrik. Ja, det blir nästan lite Tema Ätbart när vi dessutom faller in i glassnostalgi och picknick-vanor. Sen har det skett stora förändringar - ett namnbyte, och utöver det - en Carina åt Karin. Slutligen avhandlar vi Limbo, ett för jävligt ställe, men ta det bara lugnt, det finns ljuspunkter i Limbo också!
Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!