Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 44. Karin & Sara

Karin E Jansson

Det är dags för skolavslutning, eller yrkesexamen, som Sara vill få det till. Karin vet inte nåt om nåt, men har haft en musikalerotisk dröm som måste tydas. Vi tar hjälp av modern vetenskap och kommer längre in i våra psyken än vad vi önskat. Och så har vi en massiv frågestund! En fråga får nästan Karin till tårar, men alla har faktiskt rätt till både rumpa och ansikte. Och så löser vi frågan om evig kärlek bara av farten.

Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!