Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Att göra

Karin E JanssonNu har jag ställt om till semester - vaken till fyra, sova till tolv. Jag känner mig bra-stressad, stressad på det sätt att jag nu kan göra allt jag sett fram emot, men blir nästan lite överväldigad. Så jag har strukturerat och skrivit en lista. Bland annat ska jag:

-Fota på natten
-Odla mögel
-Gjuta in hår
-Fota genom mikroskop
-Se på TV

Men först ska jag dricka kaffe och klappa katt, annars blir ju allt i oordning.