Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Vad hände med bloggen?

Karin E Jansson

Livet är ju ganska härligt, men har såklart sina brister. Den mest påtagliga för mig senaste tiden är nödvändigheten att kompromissa. Jag vill så mycket, men motarbetas av en och samma sak: tiden! Trots min tro på den relativa verkligheten, där självbestämmandet i princip är obegränsat, så kommer tiden och pekar med hela handen och sätter upp spelreglerna.

Jag har ganska mycket, men pengar är inte en av de sakerna. Jag gillar inte pengar, men har tvingats acceptera dess nödvändighet. Nu har mitt företagande äntligen börjat lossna. På så sätt att jag fortfarande behöver ha ett "riktigt jobb", samtidigt som jag arbetar all resterande tid med Konstgreppet. Den schemalagda ledigheten tillbringas med slutna ögon, och är helt ärligt ganska dåligt bloggmaterial. Förhoppningen är att det en dag tippar över, så att Konstgreppet blir det riktiga jobbet, och där ledigheten blir lika kreativ som allt det andra, med en blogg som får ta plats igen. Håll tummarna för att vi är nära mitt paradigm-skifte!