Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hur gullig?

Karin E Jansson


Om en kissekatt är såhär gullig när han ligger på en byrå......hur gullig är han då om åskådaren ligger på golvet? Svår fråga, som många har ställt sig. Vi testar!Jodå, tassarna är i alla fall lika gulliga.Öronen likaså!Och nosen är precis lika gullig!
High five, experimentet avslutat.