Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Home make over

Karin E Jansson

Självklart är det viktigast att jag själv trivs i mitt hem, men vi kan inte förbise att det finns ett stort värde i att andra också tycker jag har det fint. Då vi aldrig bjuder hem gäster får jag fylla detta behov av bekräftelse här. Och ja, vi har länge gått i renoveringstankar. Visst, det är bra, men det kan alltid bli bättre. Och nu har jag gjort slag i saken, och kan äntligen dela med mig av bilderna!


 
Före.Efter.
Tycker att muggens linjer nu går så fint ihop med den mjuka formen på klösbrädans/fåtöljens armstöd. Startsträckan var lång, och det krävdes både svett och tårar, men såhär i efterhand är jag jättenöjd!