Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Grönt och grönt

Karin E Jansson


Yyyi, yyyyi, aaaooo. Ungefär så lät jag inatt. På grund av avsaknad av tand, och allt som kom med det.Trött som en avliden gnu åkte jag ut till byn.Där Samuels föräldrar bor.De älskar naturen så sjukt mycket att de har den både inomhus och utomhus.Små ljusgröna darriga blad.Och vaxiga lila spetsar. Jag piggnade till! Heja naturen!Sen tog jag givetvis allt för långt och började smeka mig själv i ansiktet med en planta. Det kändes fel och konstigt.Men ändå bra.