Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Fyra steg av evolutionen

Karin E Jansson


Igår opererade jag bort ytterligare en visdomstand. Tandläkaren svor och det var allmänt kaos. Nu är kinden bullig, och alla tycker jag är gullig. Gullighet har ett evolutionsmässigt värde, och kommer stärka mina chanser till överlevnad. Detta vet både min kropp och mitt intellekt.Steg två, om ca 2 månader.Steg tre, om ca 3 år.Steg fyra, om ca fem år. Laura Ingalls. *längtar*