Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 41. Karin & Sara

Karin E Jansson

Karin har återigen varit med om trauma på sjukhus, där hon tagit på sig det manliga misslyckandet, och Sara har upplevt trauma på hemmaplan. Ja, fast på bortaplan egentligen. Hur hanterar man att släppa taget, är Backstreet Boys lika bra som vi minns dom, och vad är det egentligen för avtal som ska skrivas mellan oss två? Avsnitt 41 har alla svar!

Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!