Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Skapade kaos - och åkte hem!

Karin E Jansson


Med boll respektive snus som packning åkte vi ut till Nyhamnsfjärden.Sirpa var redan där, och hade tappat ytterligare en tand!Men nån sommar är det inte än. Friska vindar och molnig himmel.Vi började med varm choklad och smörgås.Och citronkaka!Pappa var dagen till ära helt klädd i brunt, och förklarade detta med att ledare i krig förut alltid var klädda i rött, så att deras undersåtar inte skulle tappa kämparanda i strid genom att se sin ledare sårad. Pappa valde alltså brunt. Avancerat pappa-skämt.Sen började vår-traditionerna. Först kom gungställningen upp, och sandlådan avtäcktes.Och sen monterades studsmattan. Med gemensamma krafter gick det snabbt den här gången.Och endast minimalt med skador.Premiärhopp 1.Premiärhopp 2.Och med en studsmatta på gården kommer grannbarnen som flugor till socker.

'

Vissa drog sig undan på taket.Och när det blev för kallt gick vi in i stugan.Skapade kaos - och åkte hem!