Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Halva priset / Att unna sig

Karin E Jansson


Jag bestämde mig för att unna mig, och har därför tagit ut semester resten av veckan. Jag börjar ledigheten starkt imorgon med att operera ut två visdomständer. En student genomför ingreppet, och "kostnaden reduceras därför med 50% av ordinarie taxa". Enligt gammal folktro innebär 50% rabatt att jag faktiskt tjänar pengar. Ser väldigt mycket fram emot detta.

Uppdatering: Nej nu tänkte jag lite mer på det hela, och nej, jag ser inte fram emot detta.