Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

fri lek

Karin E JanssonFör att vara en människa som ogillar att arbeta så arbetar jag orimligt mycket. Dygnet runt ungefär. Ja, där vid ett, två tvingar jag mig själv i säng. Samuel ligger redan och sover, och jag kan bara tänka på att väckarklockan snart ringer. Flera gånger har jag tänkt tanken. Bara jag inte bränner ut mig. Att man tänker tanken är tillräckligt otäckt. Och när det som är livets krydda, skapandet, inte längre är roligt, då gör man nåt fel. Nu har jag satt ner foten. Både här och där. Säger nej till förmån för fri lek. Jag gör mig bäst under fria former. Och nu till exempel, så ska jag gå och lägga mig!