Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Sara är tillbaka, med gåvor!!

Karin E Jansson


Inte nog med att Sara och gänget kom hem igår, med sig hade de presenter! Till mig!Till Karen! (Kaffe: privat)Kakdegs-godis!Från killarna, ena delen av ett Best Friend-halsband, som luktar bacon (!!).En förpackning av 2014s Garbage Pail Kids! Det känns lite konstigt att den familj jag känner så väl konstant utökas, men låt gå.Men detta! Make up your own name?! Nej, det är ju att slippa tänka ut ordvitsar man betalar för!Vansinne! Kanelgodis! Våld och straff! Dessa får Samuel äta upp.Och slutligen - ett kit för Sea Monkeys!! Instant Life, just add water. Lite konstigt att Sara bara sådär bestämmer att jag och Samuel ska utöka vår familj, men nu är det som det är. Två år kan de tydligen leva. Jag kommer behöva gå ner i arbetstid.