Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Konsumentinformation

Karin E Jansson


Till alla som lagt förhandsbeställning på Ta Plats-halsband; det är på gång men tar lite längre tid än beräknat. Jag inväntar fortfarande material som saknades, och eventuellt har det tagit en resepaus på posten nånstans i Tyskland eller kanske Falun vad vet jag! Men så fort jag fått klart halsband kommer jag maila er som förbokat!
(För stunden tar jag inte emot fler förhandsbokningar).