Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Kan ej hantera paradoxen

Karin E Jansson


När material man väntar på aldrig kommer fram får man hitta nya sätt att uttrycka sig på.Jag har väckt liv i scannern.Allt som kan tänka sig att vara stilla i tio sekunder blir snyggt i scannern. Ej katter, det vill säga.Men en bästis med kort långfinger funkar fintfint! Kort långfinger. Kan ej hantera paradoxen.