Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hud, ben, organ och blod.

Karin E JanssonKroppen på bilden ovan har blivit politisk. Den tillåts inte bara vara en sammansättning av hud, ben, organ och blod. För en kropp som skiljer sig så markant från den kropp vi annars ser i tidningar, i reklam och på film och som ändå inte skäms för sig måste försöka säga nåt va? Ska vi bara låta den existera okommenterad?

Ja. Varför inte? Kroppen på bilden kanske bara vill vara en kropp. Hud, ben, organ och blod. Men just nu går inte det. Vill den här kroppen existera, och till och med synas och ta plats, så får den finna sig i att vara politisk. 

Om hundra år, när den här kroppen sedan länge är nergrävd, förmultnad, uppäten och utbajsad av generationer av maskar, då kroppen på bilden sedan länge förlorat möjligheterna att bara vara en kropp, så kanske en annan kropp tar vid. Och faktiskt bara är en kropp. Hud, ben, organ och blod. Om hundra år. Kanske.