Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Guldgruve-tips?

Karin E Jansson
Alltså jag har egentligen svårt att tro att nån skulle vara mer insatt i TV-utbudet än mig själv, men ändå sträcker jag ut en hand och greppar efter er vägledning i form av TV-tips. För nu känns det som att jag sett allt, och detta skapar givetvis ett stort tomrum i min själ.

Jag gillar: 
-Spännande serier (typ Breaking Bad, True Detective).
-Serier där människor tävlar i kreativa saker (Work of Art, Project Runway, Face Off).
-Reality-TV där människor gråter och är dumma i huvudet (Dr Phil, Say Yes to the Dress).  

Jag gillar inte:
Serier där människor är:
        -roliga
        -glada
        -kära

Sitter du inne på ett guldgruve-tips? Kanske en spännande serie där människor gör kreativa saker samtidigt som dom gråter och är dumma i huvudet?! Eller dylikt.