Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Grisejente Jansson

Karin E JanssonGrisejente Jansson, jobbar dygnet runt. Ja, halsbands-fabriken är igång, och det är en lång lista av beställningar att beta av. Men ha is i magen, alla som har fått förhandsbeställa har snart halsband i sin brevlåda, och sen kan jag börja ta emot fler beställningar. Sen. Men jag säger såklart till!

I övrigt - inget alls. Ni då? Läget stabilt?