Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Djuret på bilden

Karin E JanssonDjuret på bilden har jobbat oavbrutet alldeles för länge. En hel dags arbete förstördes även igår av en katt (som vi kan kalla Abbath) som tyckte att saker kunde dra åt helvete. Ekvationen som verkade råda var:

-fin sak som nån gjort -> ilska/förvirring
-tass i hög hastighet + fin sak som nån gjort (rikting neråt)
-fin sak som nån gjort -> trasig sak som nån gjort
-trasig sak som nån gjort -> glädje/tillfredsställelse

Nu tar djuret på bilden semester i en timma och lägger sig i badet.