Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Under isen

Karin E Jansson


Scanner + photoshop

Har ni lyssnat på senaste pod-avsnittet så vet ni att jag hamnade under isen i veckan. När man hamnar under isen måste man knacka sig fram igen, och har man tur är det nån som knackar från andra hållet också. Jag har hur många som helst. Och vips är man över ytan igen.

Under isen hamnar vi alla nån gång. Kunde jag få en önskan uppfylld är det just det, att alla får ha nån som knackar på vår is.