Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Telefonskräck?

Karin E Jansson


Alltså, typ alla jag känner har en släng av telefonskräck. Nu känner jag visserligen inte så många, men ändå. Själv har jag det delvis. Jag har absolut inga problem att ringa till myndigheter och liknande, det enda dryga med det är telefonköerna. Men där har jag ju alltid ett konkret ärende, och det förväntas inget underhållande småprat. 

Nära familj är såklart också helt lugnt. Men de som man liksom halvkänner. Det blir som att man måste hitta ett nytt gemensamt språk, och det är inte alltid det stämmer. En person som man inte alls har problem att stanna och prata med på stan blir helt omöjlig i telefon! Missförstånd och felhörningar. 

När jag tänker efter så låter jag allt som oftast bli, jag skickar sms istället. Samuel är tvärtom - han får ångest av långa sms-konversationer, och vill bara få ärendet överstökat med ett effektivt samtal.

Hur är ni?