Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Superhjälte

Karin E Jansson


Jag har gjort observationen att mina eksem är sprungna ur ilska. Jo, eksemen kommer och går fortfarande, och igår märkte jag ett samband då jag var jävligt förbannad och fick ett rött och kliande bröst. Låt gå tänker jag, men jag vill givetvis veta om jag kan få räkna detta som en superkraft. Kvinnan som täcks av kliande röda fläckar när hon blir pissed off. Och vad är i så fall mitt superhjältenamn?