Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Prutt

Karin E JanssonIdag var jag till tandläkaren. Jag tycker de ska gå tillbaka till systemet de hade på 80-talet, att man får ett bokmärke när man går därifrån. Systemet där man ska betala känns inte alls lika kul. En ny tid är i alla fall bokad, och mest troligt har jag ytterligare två visdomständer att hänga i mitt halsband efter det besöket. PRUTT.