Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Massmördar-lugg

Karin E Jansson


Den vanligaste frågan jag får är:
Är massmördar-lugg en massmördar-lugg även om den sitter på en katt?

Jag bestämde mig för att ta mig tiden att reda ut saken en gång för alla, därav bloggtystnad i flera dagar. Men nu har jag undersökt klart.Svaret är: Ja. Massmördar-lugg är massmördar-lugg även om den sitter på en katt.