Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

För jävla roligt!

Karin E Jansson


Jag klagar ju dagligen på att jag har för lite tid.Men faktum är att majoriteten av tiden har jag för jävla roligt.Kanske är det därför jag vill ha mer.Mer tid, mer roligt.Nu har jag sökt ett stipendie och hoppas på att få köpa ytterligare lite tid till hår, tänder och kristaller.Håll tummarna!