Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ektoderm

Karin E Jansson

 photo hud_zpsd1961ada.jpg

Idag fick jag lära mig att embryos utveckling sker ur tre delar, varav en, ektoderm, blir till hud och nervsystem. För jävla intressant, att hjärna och hud är sprungen ur samma källa, detta kan ju jag fundera på.

Vad har du lärt dig idag?