Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 27. Karin & Sara

Karin E Jansson

Vi diskuterar barn och att de facto måste fostras, hittar paralleller mellan sjukhuskorridorer och våra egna psyken och reder ut vem som egentligen ligger under Saras säng. Och - vad har vi för relation egentligen? Detta och mycket mer avhandlad i veckans avsnitt av Karin & Sara!

Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!