Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Uppdatering hud-klenhet

Karin E JanssonNi kanske minns mina eskapader i hud-klenhet? Mikrobiellt eksem blev ju diagnosen, och boten blev antibiotika. Och ja, antibiotikan funkade, till viss del. När kuren var slut var nästan alla eksem borta, nästan. Men nu har jävulskapet kommit tillbaka. Så igår ringde jag hudmottagningen, och blev ordinerad, håll i er, LJUSBEHANDLING. Eh ja, för jag är ju ett skörbjuggsbarn från 20-talet, skrek (tänkte) jag. Plocka fram tarotkorten och åderlåtningsapparaturen när ni ändå är igång. Men sen googlade jag och lärde mig att ljusbehandling tydligen är vanligt att använda vid vissa eksem. Men - min diagnos säger ju att problemet startat genom en infektion, inte kan detta ha blivit rätt? Tre gånger i veckan (!!!) vill dom även att jag ska dit, vilket skulle innebära att jag måste säga upp mig från jobbet, flytta ifrån Samuel och istället bosätta mig i ett tält utanför sjukhusets entré, allt annat vore orimligt.

Låtom oss diskutera detta.