Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Rensa lite

Karin E Jansson


En del av personlig utveckling är att upptäcka nya saker, saker man tycker om. Sånt som får hjärtat att banka ett extra slag och kinderna att blossa. I mitt fall rör det nästan alltid om kreativa uttryck, nya idéer för hur fint och fult kan kombineras och luras, och konstnärliga tekniker för mentalt jävulskap.

Allt detta är ju härligt och bra, men för varje ny kärlek blir det mer och mer överfullt i bägaren som kallas tid. Ja, utan att använda några jävla mumbojumbo-metaforer: man hinner inte alltid med allt som är roligt. För att öka chanserna till psykiskt välmående måste man därför prioritera. Prioriteringar är alltid jobbiga, då det innebär en avancerad tankemässig ansträngning. Men när de väl är genomförda kan man landa i ekvationen som är bäst för en själv.

Följande saker har jag valt bort:
Kroppsnojor
Dagliga duschar
Tråkigt umgänge
Hembakt bröd
Putsade fönster
Skam

Rensa bort lite du också, vad vet bara du. Det gör dig gott. Jag lovar!