Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Kryptiskt

Karin E Jansson

Ni som lyssnar på podden vet att det blir lite förändringar här hemma, och hela helgen har gått åt till att förbereda detta. Detta är kryptiskt för er som inte lyssnar på podden, och innebär att ni som inte lyssnar genast måste sluta upp med det, att inte lyssna alltså. Och istället börja lyssna.

Imorgon står allt redo för tillskottet, bildbevis kommer!