Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ett riktigt rum!

Karin E Jansson


En kvällsbrusig dokumentation av nåt nytt! Tidigare - bajsrummet. Ja, rummet där katterna hade sina lådor, och där vi förvarade allt som vi var för lata för att slänga. Men nu hänger där ett tungt sammetsdraperi. Vi gläntar in!Ett riktigt rum! Ja, vi ska få en inneboende på deltid!Med en ärvd matta från mammas moster Marta.En bokhylla som målats i de färgslattar som fanns kvar, och långa tyllgardiner.Riktiga växter!! RIKTIGA!! Och fåniga små porslinsfigurer.SOM KAN DRA ÅT HELVETE!!En magisk nattlampa som skramlar som en traktor.En liten björnfamilj.Och lakritspinnar.Ledsam gubbe och kränkt igelkott.En skön säng.Och kvällsläsning.Välkommen Sara!