Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 24. Karin & Sara

Karin E Jansson


Hur mycket elände ryms i ett avsnitt? Vi testar!

Dessutom, varför har Karin sovit bland en massa äldre herrar? Och varför behöver Sara inte stå för något hon gjort/sagt/skrivit det senaste halvåret? Vi pratar även om något väldigt känsligt, så känsligt att vi kanske drar på oss haters. Sen mitt i allt bjuds mikrofonen till den tredje i det nybildade kollektivet.


 Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!