Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 21. Karin & Sara

Karin E Jansson


Vi vandrar ner för memory lane och minns hur vansinnigt dumma i huvudet vi var som tonåringar, och kommer sen till slutsatsen att vi är lika dumma i huvudet idag. I avsnitt 21 pratar vi också om att ogilla människor, om ex, och om huruvida vi bör följa Dr Phils råd eller inte.


 


Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!