Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Veckans naglar!

Karin E Jansson


Veckans naglar har inte uppnått samma extravagans som förra veckan, men nästan! Jag inledde med helsvart, och avancerade sedan genom att pensla på lite guldglitter över det befintliga lacket. Så två variationer har jag hunnit med. Plain and deluxe.Lite darrigt och hipp som happ, men deluxe kommer ju alltid vara deluxe.China Glaze Liquid Leather, China Glaze Blonde Bombshell, Milani 531 Gold och topplacket Seche Vite.