Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Två kaftaner!

Karin E Jansson


Nämen hej, är ni här? Här står ju jag helt nonchalant och klär på mig.Äsch inget märkvärdigt.Bara en kaftan med ÄKTA GULD AV TYG!! SOM JAG HAR SYTT!!Jodå!Och när jag ändå står och stretchar till er beskådan....en till! Jajamen, riktig syverkstad har det varit. Jag är ju bra på det mesta.Va, svensk geografi? Nä kanske inte det, men tack för att ni lyfter fram mina svaga sidor, nu blev det ju bra stämning.