Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Komprimerad i 1x2 cm

Karin E Jansson

Nu var det dags för den här krabaten att återfödas. Hittade den i en låda som städats undan, och mindes alltför väl. Som en väldigt fysisk form av ångest, komprimerad i 1x2 cm.


Sömnlösa nätter, med nedsänkt huvud och tårar som flödar okontrollerbart.


Sen drogs den ut. Jag älsk-hatar den. Tycker om att ha den nära.