Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag, Sirpa, tacos och de andra

Karin E Jansson


Det var jag.Och Sirpa. Och alla de andra.Vi spelade schack med egna regler.Och turades om att klia på mina eksem.Och väntade på att middagen skulle bli klar.Lucia-pappa kom just innan vi skulle slå oss ner till bords.Tacos! Ja, det var ju fredag.Sirpa hade ordnat hemlig efterrätt!Chokladask!När vi kom ner på undre lagret......så blev ungarna bananas!Det byttes om för gympa och vardagsrummet blev en gympasal.Var och en......på sitt sätt.Typisk fredag!