Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hemma!

Karin E Jansson


Nu är jag hemkommen från några arbetsdagar i Skellefteå, där jag mest hostat, snörvlat och krafsat. Inte krafsat på väggarna, utan på mina förbannade eksem som sprider sig som en löpeld över min kropp. Men - imorgon har jag tid hos Hud! Ja, jag fick en extra snabb tid, förutsatt att jag gick med på att vara del i undervisningen. Vilket innebär att en hel grupp läkarstudenter ska få peta på mig. Bring em on, säger jag. Ju fler som petar desto bättre! Det tyckte jag dock inte den gång min blindtarm undersöktes inför en grupp studenter. Ett finger upp i rumpan ackompanjeras dåligt av 30 uppspärrade ögon. Ridå.