Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

En stor dag!

Karin E Jansson


Igår var en stor dag. Inom ett par timmar hann Sirpa upptäcka att en tand var lös, frenetiskt dra i den, och till slut få loss den. Idag besökte vi henne för att titta på gluggen.

Och tanden..., undrade jag. Kan jag få den? Få köpa den? ALDRIG I LIVET!!