Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Diagnos

Karin E Jansson

 photo eksem_zps98a9aa0e.jpg

Nu har jag fått min diagnos! Mikrobiellt eksem! Ett temporärt eksem som uppstod i samband med att ett födelsemärke togs bort, och som sedan spred sig över hela kroppen. Antibiotika och kortisonkräm och sen ska det försvinna! Undersökningen var rolig, först fick jag träffa en student som undersökte mig, och sedan en läkare som satte diagnos. Slutligen fick jag träffa en hel grupp studenter, var dock inte beredd på att de skulle vara så många så jag skrek när jag steg in i klassrummet. Sen fick jag stå längst fram medan de petade på mig och ställde frågor för att försöka knäcka diagnosen. Sen fick jag en applåd, nej det fick jag inte jag ljög, jag fick mitt recept och sen gick jag hem.

Känns skönt!