Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 17. Karin & Sara

Karin E Jansson

Avsnitt 17 bjuder på både chokladasks-filosofi och meningen med livet.

Dessutom pratar vi om den dubbla smärtan i att halka offentligt, vi hånar Nicholas Cage, förutspår framtiden och Sara luktar sockervadd.

Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen. Här hittar du oss på facebook!