Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Årets julklapp!

Karin E Jansson

I år sa jag som alla andra år - nej, jag vill inte ha nån julklapp, jag behöver inget. Och i år menade jag det faktiskt. Men tji fick jag, för mamma och pappa visste bättre än så!

God Jul hushållet Jansson-Pettersson, må det bajsas i överflöd!

Fick du nån julklapp?