Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

rädsla och fulhet

Karin E JanssonÄr du inte rädd? Rädd att du ska ångra dina tatueringar?

Först och främst, "tack" för din omsorg om mitt utseende!

Nej, jag är inte rädd att jag ska ångra mig. I det värsta scenariot tycker jag att mina tatueringar är fula om tio år. Dock skrämmer inte fysisk fulhet mig, då den alltid är godtycklig. Om det skrämmer dig får du försöka hitta sätt att hantera det.

Men såklart är jag rädd. Rädd för att ett främlingsfientligt parti växer sig större för varje dag. Rädd för att det finns folk som förgriper sig på barn. Rädd för att cancern kan slå sina klor i de jag älskar när som helst. Rädd för att så många kvinnor lever under förtryck och konstant hot om våld.

Där, där har vi fulhet.