Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Middag med bandy

Karin E Jansson


Middag hos familjen Jansson-Ylipää.Som följdes av en viktig diskussion.Vem som skulle få välja först.Vi spelade bandy om saken.Såklart vann Sirpa.Kvällen fortsatte med obligatorisk show, soffan gjordes om till en scen.Kullerbyttor, bönsyrsan och yviga rörelser.En applåd på det, och sen åkte vi hem.