Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Komplex

Karin E JanssonVi råkade lämna TV:n på när vi gick hemifrån, och efter en dag framför kabel-TV har nu Lille-Prins komplex för att han har så mjuk och fluffig mage. 

Ska vi försöka övertyga honom om att hans kropp är toppen, oavsett mjukhet- och fluffighetsgrad? Eller vänta, vi börjar med oss själva.