Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

IT TAKES ONE TO KNOW ONE!

Karin E Jansson


En.. bäver? Som.. bajsar?, gissade Samuel. NO, IT TAKES ONE TO KNOW ONE, skrek jag och bad direkt om förlåtelse.En hjärna! Äkta silverpläterad, och med en liten pippifågel på kedjan. Tror dock jag byter till en kortare kedja då denna var i en längre modell, och små smycken som hänger ända ner på min barm blir som ett sandkorn i evigheten.Och på tal om evigheten - tiden!!! Vintage-kofta i lammull!Oerhört exklusiva applikationer med ångest-tema.Tick-tock, snart är vi alla döda.Men först ska vi leva!