Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ett ställe att bo i

Karin E Jansson


Vårt hem har kommit till ett läge.Ett läge där det liksom slagit sig till ro.Blivit statiskt.Det känns skönt.Jag vill inte ha några nya möbler.Jag vill bara bo.Ibland har målarpenseln åkt fram.Men alltid med stånk och stön.Nä, nu vill jag bara bo.Allt har nått en perfekt balans av fint.Och fult.Och när jag tänker efter......så känns det ganska representativt.Lite rörigt.Lite glittrigt.Lite genomskinligt.Lite roligt.Kreativt.Djuriskt.Och lite flärdfullt.Precis som vi.Med hemligheter.Och sånt man glömt.Men mest bara ett ställe att bo i.