Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 12. Karin & Sara

Karin E Jansson


Vi blir oense om vad som är ett värdigt mat-format och inte.

I det här avsnittet pratar vi också om saker man kan tappa i toaletten, vi uppfinner moderna ordstäv, utvecklar en TV-succé, och en massa annat viktigt!
Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen.