Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Året som gått

Karin E Jansson


I den här bloggen är jag ärlig, i varje fall så ärlig som jag är inför mig själv.

Jag skulle vilja berätta till punkt och pricka allt som hänt det här året, men det skulle innebära att hänga ut en människa på www, och det väljer jag att inte göra. Och kanske är det slutresultatet, summan av händelserna, som egentligen är relevanta.

Så vad är då summan av händelserna, slutresultatet? Slutresultatet är att jag befunnit mig i en situation där jag varit rädd, orolig, arg och frustrerad. När jag kommit hem har musklerna fortfarande varit spända och tankarna upptagna. Jag har varit trött, så trött, och det är jag fortfarande. Att du håller ihop, har mina vänner sagt. Jaa, visst är det konstigt, har jag svarat. Det har ätit av min tid, det jag värdesätter mest. Karins Konstgrepp, den delen av mitt liv där jag bestämmer, har reducerats.

Så kom vi till en brytpunkt, allt hade gått för långt. Det kom en förändring. Igår upptäckte jag att jag grät medan jag åt middag. Högt och hulkande. Och sen slutade jag inte gråta förrän jag somnade.

Jag ser nya tider. Men det kommer ta tid. Tidigare väntade jag på att vinden skulle vända. Nu har vinden vänt. Det måste bara få blåsa mig närmare dit jag vill vara.